نمایشگاه ها

منوچهر جعفری زاده رئیس انجمن غرفه سازان تهران: صنعت نمایشگاهی پیشران و محرک اقتصاد کشورها است

رئیس انجمن غرفه سازان تهران گفت: غرفه سازان در نمایشگاه ها، غرفه های های چشم نواز، آثار معماری و طراحی صنعتی و هنری را ایجاد می کنند و روح در کالبد سرد نمایشگاه ها می دمند. 

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، منوچهر جعفری زاده رئیس انجمن غرفه سازان تهران در مراسم روز جهانی نمایشگاه ها اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی  نمایشگاه ها با عنوان صنعت نمایشگاهی بی بدیل و غیرقابل جایگزین است به زیبایی بر ظرافت و ارزش نمایشگاه ها بیش از پیش تاکید کرده است. رویدادهای فیزیکی کماکان بستر توسعه و بهبود اقتصادی هستند و فرصت‌های مناسبی را برای ایجاد روابط و شبکه های تجاری و اقتصادی ایجاد می کنند.

وی افزود: جهان در گذار از پاندمی کرونا است و شاهد این اشتیاق و ظهور رویدادهای چهره به چهره هستیم. نقش نمایشگاه ها در توسعه اقتصادی کشورها انکار ناپذیر و صنعت نمایشگاهی همیشه پیشران و محرک اقتصاد کشورها است.

رئیس انجمن غرفه سازان تهران تصریح کرد: غرفه سازان در نمایشگاه ها، غرفه های های چشم نواز،آثار معماری و طراحی صنعتی و هنری را ایجاد می کنند و روح در کالبد سرد نمایشگاه ها می دمند.

 وی ادامه داد: در دوره پاندمی لطمات زیادی به غرفه سازان وارد شد و کوچک شدن تعداد زیادی از مجموعه ها در دستور کار قرار گرفت. واقعیت آن است که غرفه سازان فارغ از موضوع انتفاع بخش خصوصی با عرق ملی و همدلی پای کار ماندند و به همین دلیل امروز شایسته حمایت دو چندان و جدی هستند، متاسفانه در دوران پاندمی علیرغم انتظارات از این حوزه حمایت چندانی نشد. نمایشگاه ها در اوایل پاندمی نقش حمایتی خود رو ایفا کردند در یک سمت نمایشگاه تهران و همه سایت ها، قرارگاه‌های کرونا بودند و در سوی دیگر، نمایشگاه توانمندی کرونا برگزار می شد.

جعفری زاده یادآور شد: تمام خانواده صنعت نمایشگاهی، شرکت سهامی و سایت های نمایشگاهی، برگزارکنندگان و بخش غرفه سازان در این دوران با تمام سختی ها به تکلیف حرفه‌ای خود عمل کردند و هم اکنون نوبت به حمایت نهادهای قانون گذار و سیاست گذار است.

وی افزود: بخش غرفه سازی خارجی، توسعه و صدور خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار خود قرار داده است. در شرایطی که با تحریم مواجه ایم و تجهیزاتی که از ایران حمل و به نمایشگاه خارجی منتقل می شود بارها در طول مسیر باز و مستهلک می شود و پیمانکاران با کمترین امکانات، در بحث اجرا و ساختار  پروژه های نمایشگاهی را در خارج به سرانجام می رسانند.

وی در پایان گفت: بخش غرفه سازی همسو با سایر بخش های نمایشگاهی پای کار است و انتظار حمایت همه جانبه از سوی دولت و شرکت سهامی نمایشگاه ها را دارد.