نمایشگاه ها

روند برگزاری دو نمایشگاه جاری با رعایت پروتکل های بهداشتی مورد تایید نماینده وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی قرار گرفت – اخبار نمایشگاه ها

در این بازدید غرفه هایی که بیشتر به مسائل مربوط به پروتکل های بهداشتی اهتمام ورزیده بودند با اهدای لوح مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نمایشگاه ها: در بازدیدی که نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سالن های دو نمایشگاه  تخصصی لوازم خانگی و نمایشگاه ایران ریتل شو انجام داد دستور العمل های چهارگانه اعلامی از سوی ستاد ملی کرونا در خصوص رعایت پروتکل های  بهداشتی دربرگزاری نمایشگاه ها مورد تائید قرار گرفت.

شایان ذکراست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با تدابیر ویژه و دربالاترین سطح با رعایت موارد پروتکل های بهداشتی از جمله استقرار تونل ضدعفونی کننده ، تست غربالگری کرونا و تب سنجی و رعایت فاصله اجتماعی در ساخت غرفه ها ، کنترل و نظارت برعدم ازدحام و پوشش ماسک و همچنین بسترهای لازم در فضای مجازی برای بازدید کنندگان عام را فراهم کرده است.