نمایشگاه ها

دکتر زمانی

سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز عامل افزایش تولیددر سایر حوزه های اقتصادی

پیام  دکتر زمانی مشاور وزیر صمت،رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت برگزاری بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

صنعت نفت بعنوان یکی از عمده ترین منابع تأمین انرژی، نقش مهمی‌ در تعیین میزان قدرت ملی، اقتصادی و اعتبار بین‌المللی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده ایفا می‌کند.

صنایع پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می‌آید و نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارد. موج تحولات در صنعت پتروشیمی افزون بر کاهش خام‌فروشی به ایجاد ارزش افزوده مضاعف اقتصادی، ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی منجر شده است.

باتوجه به نقش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی ایران، تاثیر پذیری سایر بخشهای تولیدی و خدماتی کشور در بخش صنایع پایین دستی تولید و پالایش فرآورده‌های نفتی مشهود می باشد.  در نتیجه سرمایه گذاری این بخش منجر به افزایش تولید در حوزه های اقتصادی به ویژه بخشهای حمل و نقل، ساختمان و فرآورده های شیمیایی می گردد.

در همین راستا نقش نمایشگاه‌ها به منظور انتقال تکنولوژی ، بازاریابی و برندسازی بسیار حائز اهمیت است و  بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بعنوان فضایی برای تعامل چند وجهی میان تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، شرکتهای دانش بنیان، متخصصان و مشتریان داخلی و خارجی ایجاد گردیده است.

این نمایشگاه با اهداف: ارائه آخرین دستاوردهای فن آوری روز در حوزه صنعت نفت و گاز، گسترش تعامل با سایر کشورها و نیز رقابت با شرکتهای نفتی مشابه در سطح جهان، توانمند سازی تولیدکنندگان و متخصصان داخلی از طریق تبادل اطلاعات فنی و توسعه بازارهای هدف صادراتی و عقد قراردادهای بازرگانی بین المللی برگزار می گردد.

برگزاری این رویداد بزرگ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و در شرایط اقتصادی متأثر از بیماری کرونا فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال داخلی و بین المللی، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد علاقمندان، متخصصان و مشتریان اين حوزه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين عرصه، محصولات و نوآوري هاي آتي خود را معرفي نمايند.

امید است كه برگزاري اين نمایشگاه بزرگ بـا مشاركت كليه دست انـدركـاران، گـامي رو به جلو در راسـتای اعتلاء و انعكاس هر چه بيشتر توانمنديهاي شرکت هاي حاضر در داخل و حوزه بين الملل باشد.