نمایشگاه ها

شفاف‌سازی و خرد جمعی کارآمدی نمایشگاه بین‌المللی را افزایش داده است

دکتر عزتی موفقیت های مهم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در یک سال اخیر را مرهون شفاف سازی عملکرد این شرکت دانست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، دکتر جم عزتی معاون امور نمایشگاهی شرکت در توضیح شفاف سازی عملکرد شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، گفت: باتوجه به اینکه امسال سال رونق تولید نام گذاری شده و مقام معظم رهبری نیز بر استفاده از ظرفیت های نمایشگاهی در بحث ساخت داخل و رونق اقتصادی تاکید دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بر استفاده از تمام ظرفیت‌های این وزارتخانه در بحث رونق اقتصادی برنامه ریزی کرده است.

وی با بیان این که نمایشگاه بین المللی ایران هم در همین راستا با تفکر استراتژیک مدیران ارشدش گام های بلندی را در مباحث مرتبط با رونق تولید و کسب و کارها برداشته، افزود: یکی از عوامل موفقیت نمایشگاه بین المللی ایران، شفاف سازی در عملکرد این شرکت بوده است.

عزتی خاطرنشان کرد: شفاف سازی ارتباط مستقیمی با مباحث ناکارآمدی و فساد در سازمان ها دارد و هرچه ما در سازمان ها شفاف عمل کنیم همانقدر کارآمدی ها افزایش می یابد و هرچه غیرشفاف عمل کنیم مباحث مربوط به فساد، رانت ها و نارضایتی مردم بیشتر می شود.

دبیر هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران تاکید کرد: شفافیت به این معنی است که عملکرد یک سازمان برای مردم و مشتریان خود قابل مشاهده باشد و اگر انتقادی هم به مباحث عملکردی یک سازمان باشد، آن سازمان باید بتواند شفاف سازی و دفاع داشته باشد.

عزتی یادآور شد:  وقتی ما می گوییم از ۷۴ عنوان نمایشگاهی به ۱۰۳ عنوان رسیده ایم به این معنی است که یک تفکر جمعی در مباحث مربوط به تقویم نمایشگاهی داشته ایم و از خرد کمیته ای برای تدوین تقویم نمایشگاهی استفاده کردیم و بخش خصوصی را هم در این تصمیم گیری مشارکت دادیم.  یعنی فضا برای استفاده از خرد جمعی باز شد و همین امر باعث شده که تعداد نمایشگاه ها افزایش بیابد.

معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران افزود: همچنین علیرغم تحریم های سنگین علیه کشورمان و مشکلات اقتصادی موجود، ما ۳۵ درصد در درآمد نمایشگاهی رشد داشته ایم که این پیشرفت ها را مدیون شفاف‌سازی در عملکرد نمایشگاه بین المللی ایران هستیم.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت های شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در یک سال گذشته را مرهون شفاف سازی در فرآیندهای نمایشگاهی می دانیم و معتقدیم که این امر به از بین رفتن رانت ها و مفاسد احتمالی کمک کرده است.

عزتی اظهار داشت: یکی از موارد دیگر که در مبحث شفاف سازی اتفاق افتاده الکترونیکی کردن فرایند شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران است که موجب شفافیت و نظارت نمایشگاه بین المللی ایران بر عملکرد مجریان خواهد شد.