نمایشگاه ها

برگزاری نخستین جلسه کمیته درآمدها و هزینه های نمایشگاه بین المللی ایران

اولین جلسه کمیته در آمد ها و هزینه های شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، صبح امروز چهارشنبه ۱۴ بهمن اولین جلسه کمیته در آمدها و هزینه های شرکت با حضور بهمن حسین زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره ، معاونین ،مشاورین و مدیران ارشد شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در تالار اصفهان برگزار شد.
در ابتدای جلسه دبیر کمیته درآمدها و هزینه های شرکت تشریحی از شرایط مالی و فرآینده های عملیات اجرا شده در سال جاری و  پیش بینی های لازم برای سال آینده را ارائه نمود.

بهمن حسین زاده در ادامه این جلسه نسبت به تبیین وظایف و رسالت های هر بخش گفت:

جلسات حوزه های مختلف که شامل بخش فنی ومهندسی ، بخش نمایشگاهی و مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی می شود باید به صورت تخصصی با دستور جلسه از قبل تعیین شده برگزار گردد.
وی افزود: مدیران باید برای سال ۱۳۹۹ با ترسیم نقشه راه دقیق در حوزه مالی و اداری با انگیزه مضاعف در خصوص افزایش در آمد و کاهش هزینه ها نسبت به تعهدات و عملکرد خود پاسخ گو باشند.
در این جلسه مهدی دیانی عضو هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران ضمن اشاره به اهمیت موضوع کنترل انرژی گفت: با دستور کار قرار دادن سه فاکتور تعرفه انرژی ، صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی با آموزش ، نظارت و همچنین استفاده از متخصصین امر می توان به نحو احسن این امورات را کنترل کرد.

در ادامه این جلسه مدیران حاضر بخش های مختلف نکته نظرات خود را اریه کردند ومقرر شد:

1. حوزه فنی و مهندسی نسبت به کاهش هزینه های مصرفی اقدام کرده و پیشنهادات لازم در این حوزه را ارایه دهد.
2.همچنین تصمیم گرفته شد بخش حوزه نمایشگاهی نسبت به جذب رویدادهای جدید و برند مبادرت کرده و نسبت به ساماندهی امور بازاریابی خارجی و رجستر ها در محل شرکت اقدام کنند.
3. در حوزه اداری و مالی مقرر شد نسبت به کاهش هزینه ها در ملزومات ادرای بخصوص مباحث نقلیه و بررسی قرار داد پیمانکاران برای سال آینده با رویکردکاهش هزینه ها اقدام شود.

در پایان این جلسه تصمیم گرفته شد؛ مدیران بخش های مذکور برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها پیشنهادهای لازم را  به کمیته ارائه دهند و کمیته بصورت تخصصی طرح ها ‌و مصوبات را پیگیری کند.