EXHIBITIONS NEWS

نمایشگاه ها

تجهیزات پزشکی دارویی و آزمایشگاهی ( ایران هلث )

گاز های طبی

‘گاز های طبی و شرکت های گاز های طبی ایران

گاز های طبی و شرکت های گاز های طبی ایران ما در این مقاله توضیحی درباره گاز های طبی میدهیم و 10 تا از شرکت های گاز های طبی ایران را معرفی میکنیم : در ایران هر سال نمایشگاه های تجهیزات پزشکی بین المللی زیادی برگزار میشود که نمایشگاه ایران هلث  معتبر ترین آنهاست گاز …

‘گاز های طبی و شرکت های گاز های طبی ایران Read More »

اتاق تمیز _ تجهیزات اتاق تمیز

تجهیزات اتاق تمیز ، شرکت های تجهیزات اتاق تمیز

تجهیزات اتاق تمیز ، شرکت های تجهیزات اتاق تمیز در این مقاله به شما توضیحی درباره اتاق تمیز و تجهیزات آن میدهیم و 10 تا شرکت های تجهیزات اتاق تمیز را به شما معرفی میکنیم :  در ایران هر سال نمایشگاه های تجهیزات پزشکی بین المللی زیادی برگزار میشود که نمایشگاه ایران هلث  معتبر ترین …

تجهیزات اتاق تمیز ، شرکت های تجهیزات اتاق تمیز Read More »

تجهیزات استریل و ضدعفونی کننده ها

تجهیزات استریل ، ضد عفونی کننده ها و انواع آن ها

تجهیزات استریل ، ضد عفونی کننده ها و انواع آن ها در این مقاله درباره تجهیزات استریل ، ضدعفونی کننده ها و انواع آن ها به شما توضیح میدهیم و 10 تا از شرکت های ارائه دهنده را به شما معرفی میکنیم : وسایل پزشکی آلوده سالیانه موجب موارد بسیاری از عفونتهای بیمارستانی میشوند جهت …

تجهیزات استریل ، ضد عفونی کننده ها و انواع آن ها Read More »

تجهیزات جراحی - بهترین شرکت های تجهیزات جراحی

شرکت های تجهیزات جراحی

بهترین شرکت های تجهیزات جراحی در این مقاله به ما توضیح مختصری در باره تجهیزات جراحی و انواع آن را به شما میدهیم و 10 تا از بهترین شرکت های تجهیزات جراحی را به شما معرفی میکنیم : در ایران هر سال نمایشگاه های تجهیزات پزشکی بین المللی زیادی برگزار میشود که نمایشگاه ایران هلث  …

شرکت های تجهیزات جراحی Read More »

شرکت های تجهیزات بیهوشی

شرکت های تجهیزات بیهوشی ما در این مقاله به شما یک توضیح مختصری درباره تجهیزات بیهوشی میدهیم و در ادامه 10تا از شرکت های تجهیزات بیهوشی را معرفی میکنیم : در ایران هر سال نمایشگاه های تجهیزات پزشکی بین المللی زیادی برگزار میشود که نمایشگاه ایران هلث  معتبر ترین آنهاست تجهیزات بیهوشی قسمت اصلی سیستم …

شرکت های تجهیزات بیهوشی Read More »

بهترین شرکت های تجهیزات اطفال و نوزادان

شرکت های تجهیزات اطفال و نوزادان NICU

بهترین شرکت های تجهیزات اطفال و نوزادان NICU نوزادان و اطفال بیشتر نوزادان پس از تولد نیاز به مراقبت ویژه و تجهیزات خاصی ندارند اما نوزادان نارس یا زودرس پیش از ترخیص از بیمارستان نیاز به برخی تجهیزات پزشکی دارند که در NICU(Neonatal Intensive Care Unit) یا بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان مورد استفاده …

شرکت های تجهیزات اطفال و نوزادان NICU Read More »

تجهیزات قلب - بهترین شرکت های تجهیزات قلب و عروق

بهترین شرکت های تجهیزات قلب و عروق

شرکت های تجهیزات قلب و عروق ایران ما در این مقاله به شما ،شرکت های تجهیزات قلب و عروق و مهم ترین تجهیزات پزشکی قلب و عروق را در زیر به شما معرفی میکنیم : تجهیزات پزشکی قلب و عروق در تمامی مراکز درمانی اعم از بخش های مختلف بیمارستان، درمانگاه، کلینیک و مطب پزشک …

بهترین شرکت های تجهیزات قلب و عروق Read More »

بهترین شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی - تجهیزات آزمایشگاه

بهترین شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی

بهترین شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی ما در این مقاله به شما درباره تجهیزات آزمایشگاهی توضیح مختصری میدهیم و 10 تا از بهترین شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی را معرفی میکنیم: در ایران هر سال نمایشگاه های تجهیزات پزشکی بین المللی زیادی برگزار میشود که نمایشگاه ایران هلث  معتبر ترین آنهاست تجهیزات آزمایشگاهی و تقسیم بندی آن‌ها …

بهترین شرکت های تجهیزات آزمایشگاهی Read More »

شرکت تجهیزات ارتوپدی-تجهیزات ارتوپدی

شرکت های تجهیزات ارتوپدی

بهترین شرکت های تجهیزات ارتوپدی ما در این مقاله به شما یک توضیح مختصر درباره ارتوپد میدهیم و 10تا از بهترین شرکت های تجهیزات ارتوپدی را معرفی میکنیم با ما همراه باشید. در ایران هر سال نمایشگاه های تجهیزات پزشکی بین المللی زیادی برگزار میشود که نمایشگاه ایران هلث  معتبر ترین آنهاست ارتوپد اصطلاح ارتوپدی …

شرکت های تجهیزات ارتوپدی Read More »

تجهیزات پزشکی - برترین شرکت های تجهیزات پزشکی

شرکت های تجهیزات پزشکی عمومی ایران

شرکت های تجهیزات پزشکی عمومی ایران قطعا در ایران شرکت های تولید کننده و وارد کننده  معتبر زیاد است که ما میخواهیم در این مقاله 10 تا از شرکت های تجهیزات پزشکی عمومی را به شما معرفی کنیم : در ایران هر سال نمایشگاه های تجهیزات پزشکی بین المللی زیادی برگزار میشود که نمایشگاه ایران …

شرکت های تجهیزات پزشکی عمومی ایران Read More »

Scroll to Top