برنامه‌ریزی و تلاش برای برگزاری موثر نمایشگاه لوازم خانگی – نشریه اقتصاد و نمایشگاه

اعضای هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران روز اول مهر ماه با مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌‌المللی ایران به منظور هماهنگی نمایشگاه لوازم خانگی 98 نشستی برگزار کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، اعضای هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با دکتر بهمن حسین‌زاده رئیس هیات …

برنامه‌ریزی و تلاش برای برگزاری موثر نمایشگاه لوازم خانگی – نشریه اقتصاد و نمایشگاه ادامه مطلب »